כדי לאפשר דיור איכותי, בריא, יעיל אנרגטית וחסכוני במים החליטה המועצה המקומית להכין תכנית 'בניה תואמת אקלים' לבנייה בשרונית השכונה חדשה הדרומית. המרכיבים הירוקים נותנים דגש על נוחות האקלימית בבית לצד צמצום עלויות האחזקה ושיפור המחייה של הדיירים.

מרכיבי התכנית העיקריים הם: בידוד קירות, חיסכון מים בגינות ושימוש בחומרי בנייה ירוקים.
בידוד טוב בקירות מפחית את הצורך במזגנים ומשפיע ישירות על חשבון החשמל וגם על איכות האוויר בבית.
גינה חסכונית יפה באותה מידה ומסתכמת בהוצאות מים נמוכות יותר ומטיבות לסביבה.

בידוד הקירות:
סטנדרט בידוד למעטפת המבנה משפר את יכולתו להתנגד לטמפרטורה החיצונית. בנייה של קירות עם יכולת התנגדות תרמית גבוהה תשמור על הנוחות האקלימית בתוך הבית.

גינה חסכונית במים:
משרד החקלאות, ביחד עם המשרד להגנת הסביבה, פרסם מסמך ובו רשימת צמחים חסכוניים המותאמים לאזורי אקלים שונים בארץ. המטרה היא לתכנן גינה חסכונית המתחשבת גם בחלחול מי גשמים, מבלי לגרוע מיופייה. גינה ממוצעת באזור דרום הארץ צורכת 617 מ"ק לדונם.
הדרישה בתכנון היתה להביא לשיפור של לפחות 10% בצריכת המים, משמע לתכנן גינה הצורכת פחות מ-550 מ"ק לדונם.
שיפור בתכנון של עשרה אחוזים ביחס לצריכת גינה ממוצעת רגילה הביאה את הפרויקט לעמידה בדרישות הבניה הירוקה של מועצת להבים.

שימוש בחומרי בנייה ירוקים:
שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים, חומרים המיוצרים בישראל וחומרים בעלי תו ירוק, מקטינים את הפגיעה בסביבה, מצמצמים את זיהום הנוצר מהדלק לשינוע ומבטיחים שהחומר מכיל פחות חומרים מסוכנים.

חומרי הבנייה המשמשים לבניית שלד, גמר ומערכות יכולים להכיל חומרים מסוכנים הנפלטים לחלל החדר במהלך חיי המבנה. מזהמים אלו עשויים לפגוע בבריאות הדיירים. שימוש בחומרים בעלי תו ירוק מבטיחים הפחתה משמעותית בכמות המזהמים הנפלטים בסביבת הבית ומשפיעים באופן ישיר וחיובי על בריאות הדיירים.​

מרכיבים אלו לא מייקרים בהכרח את עלויות הפרויקט אלא רק דורשים תכנון שונה, המצמצם את עלויות התחזוקה ומשפר את בריאות הדיירים.