מודעים לסביבה - תכנון, ייעוץ וניהול סביבתי

זיהום אוויר – קרקע, מיחזור ופסולת מוצקה, רעש, קרינה סביבתית, תעשיות וחומרים מסוכנים…לא כיסינו את הכל אבל כבר הבנת

המודעות הסביבתית גברה בשנים האחרונות אך גם החקיקה, והיחידות הסביבתיות בערים והוועדות השונות

מתנות את אישורן בקבלת דוחות מומחים במגוון נושאים רחב ובהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.

המחלקה הסביבתית ב K.V.S בקיאה ומעודכנת בענייני חקיקה והתקינה בישראל ומספקת ייעוץ צמוד,

תיכנון מוקפד והובלה הדדית שתבטיח את קבלת האישורים הנדרשים מהעיריות ומוועדות התכנון השונות.