מומחים בחם קר - ייעוץ תרמי

מעט אחרי משבר האנרגיה העולמי בסוף שנות ה-70, נכנס לתוקף תקן ישראלי (1045) לבידוד תרמי של מבנים.

התקן מהווה דרישה מחייבת ליישום בכל בנייה חדשה וקובע את הדרישות המינימליות לבידוד מבנים בהתאם לאזור האקלים וייעודם.

הייעוץ מאפיין את שיטת הבנייה ומגדיר את האסטרטגיה המתאימה לבידוד קירות, גגות, רצפות וזיגוג המבנה והחללים המאוכלסים.

בעזרת ייעוץ תרמי מקצועי וטכנולוגיית בידוד מתקדמת, ניתן לצמצם עלויות כספיות ולהגיע לסטנדרט בנייה איכותי ועמידה בתקנים.

ייעוץ תרמי מאפשר:

  • עמידה בחוק התכנון והבניה המחייב עמידה בתקן 1045
  • עמידה בתנאי סף בתקן 5281 לבנייה בת קיימה – בנייה ירוקה
  • עמידה בדרישות העירייה עבור היתר בנייה וטופס 4
  • קבלת מבנה תקין, ידידותי ואיכותי

טיב הבידוד משפיע גם על הדירוג האנרגטי המתקבל בתקן 5282 והניקוד המתקבל בתקן 5281 לבנייה ירוקה.