עושים חשבון - ייעוץ ומידול אנרגטי

מידול אנרגטי היא מילת הבאז של עולם הבנייה הירוקה והיא כוללת את תחום חיזוי צריכת חשמל עתידית של המבנה.

ת"י 5282 הוא התקן הקובע את מתודולוגית ההטמעה של המידול האנרגטי בישראל למבני מגורים, משרדים ובתי ספר.

כדי לחשב את הדירוג האנרגטי של המבנה אנחנו משתמשים בתוכנות ייעודיות המשקללות, בין היתר, את:

  • ההתנגדות התרמית בקירות
  • עומסים אנרגטיים
  • אופן העמדת המבנה
  • פוטנציאל חימום וקירור פאסיבי

גורמים אלה ונוספים משפיעים על צריכת האנרגיה העתידית של המבנה שלך.

ת"י 5281 לבנייה בת קיימה – בנייה ירוקה מחייב עמידה בדירוג אנרגטי בדרגה C לפחות. ישנן רשויות מסוימות שמחמירות ודורשות שתכנון המבנה יעמוד בדירוג אנרגטי בדרגה B (לדוגמא, עיריית תל אביב-יפו).

בעזרת תכנון חכם של הבניין ויועץ אנרגטי מעולה, ניתן לחסוך בעלויות גבוהות שלעיתים כרוכות בתהליך העמידה בתקינה.