קוראים בחשמל - התייעלות אנרגטית

הפחתת צריכת האנרגיה – חשבונות מים החשמל, תוך שמירה על רמת החיים ויכולת הייצור או בקיצור –  התייעלות אנרגטית.

גם אם תקפידו לכבות את האור ביציאה מהחדר, תפספו גורמים רבים המשפיעים על צריכת האנרגיה:

 • תכנון לחימום וקירור פסיביים
 • יעילות המוצרים
 • יכולות הבקרה
 • התנהגות ומודעות
 • תעריף עומס וזמן
 • מקור האנרגיה הראשוני

לצריכת החשמל משתנים רבים כדוגמת מערכות פסיביות, חימום, קירור, תאורה, תחזוקה, הטענת מכשירי חשמל ועוד.

שירותי  K.V.S בתחום ההתייעלות האנרגטית:

 • סקר אנרגטי מעמיק לאפיון הצריכה
 • כתיבת תוכנית להתייעלות אנרגטית
 • בחינת הכדאיות לשילוב אנרגיות מתחדשות
 • ליווי לקבלת מימון ממשלתי
 • הדרכות לניהול ושימור אנרגיה
 • ייעוץ אנרגטי להפחתת הוצאות תפעול לאורך חיי המבנה