רוח וצל - ייעוץ מיקרו אקלים דוחות רוחות והצללות

עידכון התקן הישראלי לבנייה ירוקה ת"י 5281 ב-2011 אשר כלל הערכת תנאי מיקרו אקלים בסביבות בנויות, הביא להגברת מודעות התיכנון הסביבתי בקרב הרשויות, שמייצרות בהדרגתיות קריטריונים אחידים בשלב התב"ע, עיצוב אדריכלי והיתר בנייה.

 

הדוחות הנפוצים בתחום הייעוץ המיקרו אקלים:

דוח הצללות

בודק ומנתח את השפעת הינף הצל של המבנה ואת רמות חשיפת השמש המתקבלות על סביבתו בכל עונות השנה.

הבדיקה נעשית על מנת לאפשר קרינת שמש על פאנלים סולארים לחימום מים וייצור חשמל, וניצול שמש חורפית לחימום מבנים ושטחים ציבוריים.

ההשפעה נבחנת על גגות וחזיתות המבנים הסמוכים ועל השטחים הפתוחים בסביבה. המודל מתבצע בעזרת תכנות ייעודיות תלת מימדית לניתוח אחוזי הצל ורמות חשיפת קרינת שמש בקוט"ש.

הדוח מבוצע על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה והנחיות הרשויות המפורטות.

 

דוח רוחות CFD

בודק ומנתח את השפעת המבנה על מהירות הרוחות במפלס הקרקע, המשפיעות על יכולתו של הולך הרגל לבצע פעולות שונות בנוחות ולהגן עליו מפני רוח חזקה.

השפעת הרוח של המבנה המתוכנן נבדקת באזורים שונים: רחובות וחניות, עסקים ומסחר, מגורים ואזורי כניסות לבניינים, ואזורי שהות בישיבה כגון מסעדות פתוחות, שטחים ציבוריים ועוד.

הניתוח מתבצע בעזרת תכנות CFD ותלת מימד המתקדמות ביותר, המקנות תוצאות מדויקות של מהירות הרוח באזורים הנבדקים.

התוצאות המתקבלות נבחנות על פי הקריטריונים של המשרד להגנת הסביבה. במקרים בהם עוצמת הרוח גבוהה מהנדרש, נבחנים אמצעים וחלופות למיתון הרוח עד לקבלת התוצאה הרצויה.

 

דוח תכנון צל במרחב הציבורי

בוחן את כמויות הצל הרצויות באזורים השונים במרחב הציבורי בעונה החמה. הניתוח נעשה על מנת לאפשר מרחבים נוחים ואיכותיים למשתמשים והולכי הרגל.

הדוח בוחן את איכות הצל וכמותו במרחבים ציבוריים כגון רחובות, שבילי הליכה, פארקים, גינות, חצרות ציבוריים ועוד.

תכנון הצל נעשה בעזרת אלמנטים בנויים (צל ממבנים, אלמנטי הצללה) ואלמנטים טבעיים (עצים וצמחיה) המאפשרים עמידה ביעדים שנקבעו על ידי הרשות.