LCA - ניתוח מחזור חיים

המו"ח הירוק – LCA – Life Cycle Assessment

 

הערכת מחזור חיים או LCA הוא המודל המוביל לכימות השפעות סביבתיות (פליטות לסביבה, זיהום אוויר, קרקע, מים) לאורך מחזור חיים במגוון מוצרים ושירותים. המונח ”מחזור חיים“ נלקח במקור מעולם הביולוגיה.
כמו לכל יצור חי, כך גם לכל מוצר מתועש, יש מחזור חיים.

אנו משתמשים במתודולוגיה זו על מנת להעריך ולהשוות השפעות סביבתיות בין חלופות שונות.
טביעת רגל 'פחמנית' מנתחת את פליטות הפחמן דו-חמצני, טביעת רגל מימית את כמות המים, אך ורק ניתוח LCA מספק את התמונה הכללית. החל משלב כריית חומרי הגלם, תהליך הייצור, אריזה, שינוע לצרכן, שימוש וסיום שימוש ידי הלקוח. ניתוח מחזור החיים מתייחס לכל שרשרת הערך של המוצר או השירות.

 

דו"ח LCA
מבוצע על סמך סדרת התקנים ISO 14040 ו- ISO 14044 ומציג ניתוח של ההשפעות הסביבתיות במונחי פליטות לסביבה, זיהום אוויר, קרקע, מים וכדומה.

 

דו"ח EPD
הצהרה סביבתית של המוצר – (Environmental Product Declaration – (EPD, המבוצעת בהתאם לתקן הבינלאומי ISO 14025 , היא חלק מתכנית גלובלית של ארגון התקינה הבינלאומי (ISO), להציג תוצאות של 'הערכת מחזור חיים' או LCA בצורה נגישה. הדו"ח הינו מסמך אחיד המציג מידע שקוף ונתון להשוואה ביחס לקטגורית המוצרים לה הוא שייך, כמו "תפוחים לתפוחים": פליטות פחמן דו חמצני, אוזון, זיהום מים, שימוש במשאבי טבע ועוד.

LCA ו- EPD יספקו לחברה שלך תעודת זהות ירוקה ובסיס איתן של נתונים מדידים אשר יסייעו לה לקבל החלטות הנוגעות ל:

  • תכנון האסטרטגי
  • הפחתת עלויות
  • ניהול סיכונים הכרוכים בייצור
  • יצירת בידול ושיפור דעת הקהל

בעת ניתוח ה- LCA ו-EPD אנו משתמשים בתוכנות מקצועיות ומאגרי הנתונים המובילים בעולם.