קיימות ושפ"ע – שיפור פני עתיד או K.V.S הוקמה ע"י בוגרי המחזור המייסד של בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי בהרצליה. החברה הוקמה כדי לקדם השקפה כוללת של בנייה בת קיימה, המעצימה תועלות כלכליות, חברתיות וסביבתיות לשיפור פני העתיד.

קיימות ושפ"ע מובילה תהליכים מורכבים המושתתים על עקרונות תכנון ברי קיימה מעשיים והטמעתם עם גופי ממשלה, רשויות מקומיות, משרד הביטחון, יזמים, חברות ייעוץ, אדריכלים, קבלנים  ובמגזר הפרטי.

אל תקראו לנו יועצים חיצוניים, אמרו נחי ונחמני.
אנחנו מאמינים בשותפות צמודה ומפרה, והשגת המטרות יחד איתך.

שירותי החברה כוללים את סך התחומים המעשיים של עולם הקיימות:
ייעוץ סביבתי, ייעוץ וליווי לבנייה ירוקה, ייעוץ תרמי ומידול אנרגטי, מיקרו אקלים, הצללות, רוחות (CFD) והתייעלות אנרגטית.

"ליצור עולם שעובד מתוך קיימות ושיפור פני עתיד".